Nämndemän

Nämndemän spelar en avgörande roll i Sveriges rättssystem, där de fungerar är domare som lekmän utan formell juridisk utbildning. De utses av politiska partier och sitter tillsammans med juristdomare i både tingsrätt och hovrätt. Deras uppgift är att bidra med ett folkets perspektiv i rättsskipningen och att säkerställa att rättvisa skipas även ur ett medborgarperspektiv. … Läs mer